نام کالا: ست لیوان و زیرلیوانی

جنس زیرلیوانی : چوب طبیعی

ابعاد زیر لیوانی: 23*12.5سانتی متر

ارتفاع: 2 سانتی متر

ابعاد کاشی: مربع به ضلع 8.5 سانتی متر

قطر جا لیوانی: 8.5 سانتی متر

متن روی لیوان : مستان سلامت می کنند / جان را غلامت می کنند

 کاشی نقاشی لعابی

استفاده به عنوان زیرلیوانی

زیرلیوانی
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها