نام کالا : استکان نعلبکی 
شامل یک استکان شیشه ای و یک نعلبکی 

دست ساز

ابعاد استکان : دهانه به قطر 5.5 سانتی متر و ارتفاع استکان  : 8 سانتی متر 

ابعاد نعلبکی : دایره به قطر 12 سانتی متر 

 

چای خوری
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها

1 2 
<<    <      >    >>